Leiderschap aan internationale teams

Leiderschap aan internationale teams

Leidinggeven is een kunst op zich. Maar het wordt pas echt een uitdaging als jouw medewerkers handelen vanuit verschillende culturele basiswaarden. Hoe ontwikkel je dan een team? In de training Leiderschap aan internationale teams leer je hoe je diversiteit in een team aanstuurt. Je leert omgaan met jouw eigen verwachtingen van je medewerkers ten aanzien van assertiviteit, autonomie en motivatie. Het resultaat? Een bloeiend team en een stralende leider.

Het resultaat van de training:

 • Je begrijpt wat cultuur is en welke invloed het kan hebben op een team
 • Je bent je ervan bewust dat een divers team resulteert in diverse culturele uitingen op de werkvloer
 • Je weet hoe je culturele overeenkomsten en verschillen in de dagelijkse omgang/communicatie met medewerkers herkent en bespreekbaar kunt maken
 • Je leert feedback geven aan andersdenkenden
 • Je weet welke leiderschapsstijl bij welke medewerker op welk moment het meest effectief is
 • Je weet mensen te motiveren door recht te doen aan hun culturele achtergrond

Intake

Voorafgaand aan de training maken we een afspraak voor een grondige intake, waarbij wij ingaan op jouw persoonlijke vragen en leerdoelen. Deze worden verwerkt in de lesstof, zodat deze naadloos aansluit bij jouw praktijk.

Programma

De basis van het programma wordt gevormd door de leerdoelen en vragen van de deelnemers. In grote lijnen wordt er aandacht besteed aan onderwerpen als:

 • Cultuur en referentiekader
 • Cultuurdimensies op basis van de onderzoeken van Lewis, Hall en Hofstede
 • Kernkwaliteiten en motivatietechnieken
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Assertiviteit en weerstand
 • Intercultureel leidinggeven

Investering

De training Leiderschap aan internationale teams wordt aangeboden als maatwerktraining. De inhoud en duur zijn afhankelijk van jouw eigen leerdoelen en de investeringsruimte.

Interesse? Neem dan vandaag nog contact op!